Leefbaarheidswerkgroep 2018-1

Uit Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
Leefbaarheidswerkgroep 2018-1
Datum 2018/03/19
Locatie Dorpshuis Den Brink
Activiteiten
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto

Logo.png

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 19 maart 2018 is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 11 december 2017
  3. Ingekomen post / uitgaande post
  4. Kascontrole 2017 en financieel jaaroverzicht
  5. Bestuurssamenstelling
  6. Stand van zaken Houtse Heuvel 2
  7. Rondvraag


Pauze

21.15 uur Voorlichting "Energieneutraal Den Hout"

Toelichting bij agendapunt 5:
Volgens de statuten zijn Ad Strack van Schijndel en Arjen Jongevos aftreedbaar.
Ad en Arjen hebben te kennen gegeven zich wederom beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode.
Ook heeft Rob Eisinger aangegeven om lid te willen worden van het bestuur. Het bestuur stelt voor in te stemmen met Rob als bestuurslid.
Er is nog steeds een vacature. Kandidaten mogen zich uiteraard melden bij het bestuur.