Leefbaarheidwerkgroep 2019-1

Uit Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
Leefbaarheidwerkgroep 2019-1
Datum 2019/03/25
Locatie Dorpshuis Den Brink
Activiteiten
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto

Logo.png

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 25 maart 2019 is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 10 december 2018
  3. Ingekomen post / uitgaande post
  4. Kascontrole 2018 en financieel jaaroverzicht
  5. Bestuurssamenstelling
  6. Terugkoppeling gesprek met college
  7. Onderhoud Vrachelsestraat
  8. Actualisatie iDop
  9. Stand van zaken Houtse Heuvel 2
  10. Rondvraag


Toelichting bij agendapunt 5:
Volgens de statuten zijn Louis Vermijs en Jekele Raukema aftreedbaar.
Louis en Jekele hebben te kennen gegeven zich wederom beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode.
Tegenkandidaten mogen zich uiteraard melden bij het bestuur.