Leefbaarheidswerkgroep 2016-1

Uit Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
Leefbaarheidswerkgroep 2016-1
Datum 2016/03/21
Locatie Dorpshuis Den Brink
Activiteiten
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto

Logo.png

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 21 maart 2016 is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 8 december 2015
  3. Ingekomen post / uitgaande post
  4. Kascontrole 2015 en financieel jaaroverzicht
  5. Bestuurssamenstelling
  6. Behoud Corneliuskerk
  7. Breedband internet Den Hout
  8. Ontwikkelingen 380 kV
  9. Voortgang De Bromtol
  10. Rondvraag


Toelichting bij agendapunt 5:
Volgens de statuten zijn Wim van Gils en Karel Mullaert aftreedbaar.
Karel heeft te kennen gegeven zich, om gezondheidsredenen, niet meer beschikbaar te stellen.
Wim stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode.
Er ontstaat hierdoor een vacature.