Leefbaarheidswerkgroep 2017-1

Uit Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
Leefbaarheidswerkgroep 2017-1
Datum 2017/03/20
Locatie Dorpshuis Den Brink
Activiteiten
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto

Logo.png

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 20 maart 2017 is als volgt:
Leefbaarheidswerkgroep

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 12 december 2016
  3. Ingekomen post / uitgaande post
  4. Kascontrole 2016 en financieel jaaroverzicht
  5. Bestuurssamenstelling
  6. Bergsebaan
  7. Bezoek aan het college ivm evaluatie Idop
  8. Rondvraag


Pauze


20.45 uur Voorlichting aanleg en uitvoeringsfase glasvezel aansluiting door MABIB.
Indien u buurtgenoten kent die geïnteresseerd zijn en in aanmerking willen komen voor glasvezel, verzoeken wij u deze avond aan hun kenbaar te maken. Dit is namelijk het moment om alles te weten te komen omtrent dit project. Verspreid dit item dus, per mail of mondeling, onder uw buren!

Toelichting bij agendapunt 5:
Volgens de statuten zijn Twan van den Heijkant en Henk van Ginneken aftreedbaar. Twan en Henk hebben te kennen gegeven zich wederom beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode.
Er is nog steeds een vacature. Kandidaten mogen zich melden bij de secretaris.