Leefbaarheidswerkgroep 2019-4

Uit Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
Leefbaarheidswerkgroep 2019-4
Datum 2019/12/09
Locatie Dorpshuis Den Brink
Activiteiten
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto

Logo.png

Agenda voor de vergadering van maandag 9 december 2019, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis Den Brink

1. Opening
2. Notulen 30 september 2019
3. Mededelingen bestuur
4. Bromtol
5. Studie woningbouwlocaties Den Hout
6. Rondje langs de velden (werkgroepen)
7. Decharge interim-bestuur
8. Begroting 2020
9. Nieuwe naam
10. Rondvraag
11. Sluiting


Denk en beslis mee over de toekomst van ons dorp, uw stem telt! Als inwoner van Den Hout bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De ‘Leefbaarheidswerkgroep Den Hout’ heeft een nieuw bestuur en werkt aan een nieuwe start met een nieuwe organisatiestructuur. De taken zullen verdeeld gaan worden over de verschillende werkgroepen voor verkeer, welzijn, ruimtelijke ordening & bouw, beschermd dorpsgezicht en communicatie.

Een nieuwe naam
Bij een nieuwe organisatie hoort natuurlijk een nieuwe naam! Tijdens de a.s. Dorpsvergadering zal o.a. deze nieuwe naam worden gekozen. De volgende namen zijn tot nu toe geopperd en uit deze namen zal dan ook de nieuwe naam gekozen gaan worden;

 • Dorpsbelang Den Hout
 • Dorpsraad Den Hout
 • Dorpscollectief Den Hout
 • Den Hout Samen
 • Den Houts Collectief
 • Levensbelang Den Hout
 • Den Hout Leeft
 • Leefbaar Den Hout
 • Trots op Den Hout
 • Wij zijn Den Hout
 • Ons Den Hout
 • Houts Belang
 • Leefbaarheidswerkgroep Den Hout


Meer openheid
Het nieuwe bestuur en de werkgroepen willen u graag op de hoogte houden van de projecten waaraan gewerkt wordt en wat de doelstellingen hiervan zijn. Zo kunt u zelf bepalen of u het hiermee eens bent. Wij zijn zéker benieuwd naar uw op- en aanmerkingen, naar wat u mist in ons dorp en welke initiatieven u zou willen nemen. Laat dus van u horen! Dit kan altijd tijdens de Dorpsvergaderingen, maar ook via ons e-mailadres: communicatie@denhout.eu.

Verslag Voor het verslag zie Verslag van de vergadering van 9 december 2019